Deze vragen krijgen we vaker
 

Vragen?

Neem contact met ons op!

Contact

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op om alsnog een antwoord te krijgen op jouw vraag.

Over het ASD

 1. Voor wie en waarom is het ASD in het leven geroepen?

  De stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) is in 1995 opgericht als samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel. Doel was om (Europese) subsidie aan te kunnen vragen ten behoeve van (om)scholingsprojecten en beroepsopleidingen voor Defensiemedewerkers. Daardoor kon meer personeel worden opgeleid en omgeschoold dan het Defensiebudget normaliter mogelijk zou maken.

  Inmiddels zet het fonds zich Defensiebreed in voor de versterking van de positie en bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden binnen Defensie. Het ASD initieert, coördineert en stimuleert waardevolle projectinitiatieven op het gebied van gezond en veilig werken, inclusiviteit, arbeidsmobiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van burger- of militair personeel van alle Defensieonderdelen. Het ASD ondersteunt met subsidie zowel (versterking van) bestaande als nieuwe projectinitiatieven van en voor Defensiemedewerkers.

 2. Wat voor subsidies verstrekt het ASD voor projectenvoorstellen?

  Het ASD financiert kleinschalige projectinitiatieven van Defensiemedewerkers, met behulp van de zogenoemde DIY-subsidie (Duurzaam Inzetbaar Yourself ) tot maximaal 5.000,- euro en projecten van grotere omvang met de zogenoemde Thema-subsidie van meer dan 5.000,- euro. Daarnaast treedt het ASD ook op als cofinancierder voor MDIEU- en ESF-projecten.

 3. Wie geeft goedkeuring aan het verstrekken van de subsidies?

  Voor DIY-subsidies beoordeelt de zogenoemde DIY-selectiecommissie subsidieaanvragen voor kleinschalige projectvoorstellen van Defensiemedewerkers. De DIY-commissie wordt gevormd door twee bestuursleden van het ASD.

  Voor Thema-subsidies beoordeelt het gehele bestuur van het ASD – 4 vertegenwoordigers vanuit de vakbonden en 8 vanuit de werkgever – subsidieaanvragen voor projecteninitiatieven van grotere omvang.

 4. Hoe werkt het aanvragen van een subsidie?

  Neem contact op met het Bureau ASD en/of vul het formulier subsidieaanvraag (lees hierover meer op de pagina Subsidie aanvragen) in en retourneer deze naar info@stichtingasd.nl

DIY-subsidie

 1. DIY-subsidie, wat houdt dat in?

  Het ASD financiert kleinschalige projectinitiatieven van Defensiemedewerkers middels de zogenoemde Duurzaam Inzetbaar Yourself subsidies tot maximaal 5.000,- euro. De projecten kennen vaak een korte projectduur.

 2. Wat zijn de voorwaarden om een DIY-subsidie aan te vragen?
 3. Hoeveel DIY-subsidies verstrekken jullie per jaar?

  Vanaf 2019 zijn er 40 DIY-subsidies beschikbaar gesteld (200.000 euro).  De DIY-subsidie loopt tot en met juni 2024.

 4. Wat is de maximale duur van een DIY-project?

  DIY-projecten zijn van korte projectduur, meestal tussen de drie en zes maanden.

Thema-subsidie

 1. Thema-subsidie, wat houdt dat in?

  Het ASD financiert naast kleinschalige DIY-projecten, projectvoorstellen van grotere omvang. Deze kennen vaak een langere projectduur. Een Thema-subsidie start vanaf 5.000,- euro.

 2. Wat zijn de voorwaarden om Thema-subsidie aan te vragen?
 3. Wat is de maximale duur van een Thema-project?

  Gemiddeld voor Thema-projecten is een projectduur tussen de 12 en 24 maanden.

 4. Hoeveel Thema-subsidies verstrekken jullie per jaar?

  Dat verschilt per jaar, dit is afhankelijk van de grootte van de subsidieaanvragen en of de aanwezige financiële middelen van het fonds toereikend zijn.

ESF-subsidie

 1. ESF-subsidie, wat houdt dat in?

  ESF – sinds 2021 “ESF+”- staat voor Europees Sociaal Fonds Plus. Het Europees Sociaal Fonds Plus is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het ASD kan bij dit Europees Sociaal Fonds Plus subsidie aanvragen voor projectvoorstellen van en voor Defensiemedewerkers.

 2. Wat zijn de voorwaarden om een ESF-subsidie aan te vragen?

  ESF+ is een subsidieprogramma. Daarbinnen zijn subsidieregelingen per doelgroep, per aanvrager en per periode mogelijk. De voorwaarden om een ESF+ subsidie aan te vragen verschillen daardoor per regeling.

 3. Hoeveel ESF-subsidies worden per jaar verstrekt?

  In de programmeringsperiode van 2021-2027 wordt in Nederland via ESF+ € 413 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden, sociale innovatie en voedselhulp.

 4. Wat is de maximale duur van een ESF-project?

  De maximale duur van een ESF-project is afhankelijk van de specifieke regeling en voorwaarden waaronder een aanvraag wordt ingediend. Gebruikelijk is een projectduur van 12 of 24 maanden.

MDIEU-subsidie

 1. MDIEU-subsidie, wat houdt dat in?

  MDIEU staat voor de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder uittreden. De regeling loopt van 2021 t/m 2025. De subsidieregeling MDIEU ondersteunt investeringen in duurzame inzetbaarheid om zoveel mogelijk werkenden gemotiveerd, gezond en productief te houden tot aan hun pensioen. Het ASD kan bij Uitvoering van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie aanvragen voor projectvoorstellen van of voor Defensiemedewerkers.

 2. Wat zijn de voorwaarden om MDIEU-subsidie aan te vragen?

  MDIEU-subsidie kan door sectorale samenwerkingsverbanden bij Uitvoering van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden aangevraagd voor de uitvoering van een sectoranalyse en een activiteitenplan. In de aanvraag zijn activiteiten opgenomen om de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de sector te versterken. Voor het aanvragen van MDIEU-subsidie stelt UVB jaarlijks tijdvakken open voor het indienen van een subsidieaanvraag.

 3. Hoeveel MDIEU-subsidies worden per jaar verstrekt?

  Per aanvraagtijdvak stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een budget beschikbaar. Per jaarlijks tijdvak is er een budet beschikbaar van 2 miljoen euro voor het uitvoeren van sectoranalyses en een budget tussen de € 250 en € 450 miljoen euro voor activiteitenplannen.

 4. Wat is de maximale duur van een MDIEU-project?

  De maximale duur van een MDIEU-project is 24 maanden.

 5. Wat is het verschil tussen DIY- en Thema-subsidies en ESF- en MDIEU-subsidies?

  Zowel Thema- als DIY-subsidies worden door het ASD zélf verstrekt. DIY-subsidie is bestemd voor kleinschalige projecten tot maximaal 5.000,- euro en Thema-subsidie voor projectvoorstellen van grotere omvang vanaf 5.000,- euro.

   

  ESF+ subsidie wordt gefinancierd uit Europa en MDIEU uit Nederland via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreffen in de regel omvangrijke projecten met vaak een lange projectduur.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings