Subsidie voor Thema-projecten
 

Vragen?

Neem contact met ons op

Contact opnemen

Heb jij als Defensiemedewerker een waardevol initiatief of een innovatief idee dat groter is dan een DIY-project? Dan kun je in aanmerking komen voor een Thema-subsidie. De subsidie voor Thema-projecten is gericht op duurzame inzetbaarheid en onderverdeeld in vier beleidsthema’s:

Onze vier beleidsthema’s

A

Thema A: Gezond, veilig en vitaal werken

Bij dit thema horen projecten over gelijke kansen, het tegengaan van discriminatie en het voorkomen van werkstress en burn-out. Belangrijk, want zo kan uitval en ziekte worden teruggedrongen.

B

Thema B: Het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap

Bij goed werkgeverschap zijn werkenden betrokken, is er een leercultuur en skills strategie. Zo kunnen medewerkers zich een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en houden zij plezier in het werk. Dat komt niet alleen de mensen maar ook de organisatie ten goede.

C

Thema C: Het stimuleren van arbeidsmobiliteit

Regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit is belangrijk voor mensen om plezier te houden in hun werk en om zich te blijven ontwikkelen. Ook kan het helpen om tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Daarbij is extra aandacht nodig voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, laagopgeleiden en mensen met een beperking.

D

Thema D: Het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden

Duurzaam inzetbaar zijn voor de organisatie betekent dat medewerkers open moeten staan voor hun ontwikkeling en daarin ook de eigen regie nemen. Met passende opleidingen of trainingen kunnen zij zich blijven ontwikkelen in hun vak of kunnen ze gemakkelijker een overstap maken.

Vraag subsidie aan voor een Thema-project

Sluit jouw vernieuwende idee of projectvoorstel aan bij een of meerdere van deze beleidsthema’s? Is jouw project groter dan een DIY-project? Dien je projectvoorstel in en je kunt in aanmerking komen voor een Thema-subsidie.

Uitgangspunten

  • Je bent burger of militair Defensiemedewerker;
  • Jouw idee is vernieuwend en heeft te maken met duurzame inzetbaarheid;
  • Jouw project komt ten goede aan de hele eenheid, afdeling of het hele team;
  • Het project moet uitvoerbaar zijn in de praktijk;
  • Voor het project is nog niet eerder subsidie aangevraagd;
  • De totale subsidieaanvraag bedraagt meer dan 5.000 euro;
  • Je maakt een korte vlog (video) van jouw project;
  • Je geeft het ASD toestemming om te publiceren over jouw project als inspirerend praktijkvoorbeeld.

Heb jij een goed idee? Wij helpen je op weg!

Het begint met een mooi en vernieuwend idee dat ten goede komt aan de duurzame inzetbaarheid van jou en je collega’s. Maar hoe zet je dat om in een projectplan en vraag je subsidie aan? Je ontdekt het via onze subsidievoorwaarden:

Thema-subsidie aanvragen: zo werkt het

1

Neem de voorwaarden zorgvuldig door, en vul het aanvraagformulier Thema-subsidie in. Mail je document naar info@stichtingasd.nl.

 

Het Bureau ASD bekijkt jouw aanvraag en legt deze voor met een advies aan het bestuur. Het bestuur van het ASD beoordeelt jouw aanvraag tijdens een vergadering; daarna ontvang je bericht.

2

Als de subsidie wordt toegekend ontvang je een conceptovereenkomst waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd. Daarbij moet je denken aan de looptijd, de toegekende subsidie en de verantwoordingsplichten. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen volgt een toekenningsbrief, waarna een voorschot van 50% van het toegekende bedrag wordt overgemaakt.

3

Elk project krijgt een portefeuillehouder vanuit het ASD-bestuur toegewezen. Met zowel de fondsmanager als de portefeuillehouder heb je regelmatig een voortgangsbespreking. Gedurende de looptijd van het project dien je voortgangsrapportages in om het hele bestuur goed op de hoogte te houden.

Na afloop van het project lever je een eindverantwoording in.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings