28 januari 2019

ASD vraagt ESF-subsidie aan voor Themaprojecten duurzame inzetbaarheid

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op

Diverse onderwijs- en ontwikkelfondsen konden tot en met 26 oktober 2018 ESF-subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Ook het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor drie verschillende projecten. Het gaat om de projecten Boost, Diversiteit & Inclusiviteit en Duurzame Inzetbaarheid CLSK. De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 duidelijkheid komt over eventuele subsidietoekenning.

Drie duurzame inzetbaarheidsprojecten
Het ASD heeft drie projectvoorstellen ingediend bij het Agentschap SZW. De drie projecten staan hieronder toegelicht. De focus van deze projecten ligt op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van Defensiepersoneel.

  1. Boost: dit project moet de betrokkenheid, motivatie en actiebereidheid van Defensiemedewerkers verhogen. Door het creëren van een vitale werkomgeving worden medewerkers gestimuleerd eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het project vindt plaats binnen acht operationele eenheden.
  2. Diversiteit en Inclusiviteit: het doel van dit project is om Defensiemedewerkers bewust te maken van diversiteit en inclusiviteit, zodat een open en inclusieve organisatiecultuur ontstaat en medewerkers een eenheid vormen. Tijdens diverse trainingen komen diversiteit en inclusie aan de orde. Leidinggevenden kunnen daarnaast bewustwordingstrainingen volgen.
  3. Duurzaam inzetbaar CLSK: dit project bestaat uit twee pilots die aan elkaar verwant zijn. Brandweermedewerkers en loadmasters (verantwoordelijken voor het beladen en ontladen van transporthelikopters en transportvliegtuigen) binnen de Koninklijke Luchtmacht (CLSK) worden met de eerste pilot gemotiveerd om een gezondere leefstijl aan te nemen. De andere pilot wijst ze hen op de mogelijkheden voor doorstroom en begeleiding naar vitaliteitsfuncties.

Veel animo

Voor dit tijdvak van de ESF-regeling was in totaal 25 miljoen euro beschikbaar. In totaal zijn er 78 aanvragen ingediend voor een subsidiebedrag van 33 miljoen euro. Het Agentschap SZW rangschikt op dit moment de aanvragen naar score op de kwalitatieve criteria. Iedere aanvraag moet bijdragen aan een verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het doel van de ESF-subsidie is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Inhoudelijke beoordeling

De aanvraagperiode liep tot en met 26 oktober 2018. Hierna zijn de aanvragen inhoudelijk beoordeeld en zijn vragenbrieven verstuurd ter verduidelijking. Het ASD ontving voor alle ingediende aanvragen vragenbrieven van de subsidieverstrekker. De beantwoording is tot stand gekomen met de betreffende projectleiders en is tijdig ingediend.

 

Heb je een vraag? Of werk je bij Defensie en heb jij een goed idee voor een project?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings