2 oktober 2023

Coördinatiepunt Duurzame Inzetbaarheid (DI) komt steeds meer in beeld

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op
twee vrouwen voor de Frederikskazerne in Den Haag

Defensiemedewerkers die werken aan duurzame inzetbaarheid zijn positief over de meerwaarde van een coördinatiepunt. Dat merkten Astrid Bosma en Carmen Moll bij de rondgang die ze de afgelopen tijd in de organisatie maakten. Op welke plek in de organisatie het Coördinatiepunt DI in beeld het best kan komen en met welke reikwijdte, is nog even een puzzel.

Een goed moment om een update over het Coördinatiepunt DI in beeld te geven: Astrid Bosma (voormalig arbeidsmarktdeskundige bij CAOP en gepromoveerd op het thema duurzame inzetbaarheid) draagt het stokje weer over aan Carmen Moll (projectleider MDIEU bij Defensie), nu zij na haar zwangerschapsverlof weer volop aan het werk is. Zij blijft aangehaakt bij dit project. Beiden werkten en werken vol inzet en overtuiging aan dit project dat duurzame inzetbaarheid in de hele organisatie meer impact kan geven.

Een kleurrijk geheel

Het project startte vorig jaar met een inventarisatie: wat gebeurt er allemaal binnen Defensie aan duurzame inzetbaarheid? Een kleurrijk geheel waarin je grote verschillen ziet, aldus Carmen. ‘Er zijn kleinschalige, bijna individuele activiteiten, zoals een sportinstructeur op een kazerne die extra yogalessen aanbiedt. En er zijn grotere initiatieven, zoals het project Fit en vitaal bij de marechaussee, of de inzet van leefstijlcoaches in de organisatie. Het enthousiasme is in ieder geval overal te zien.’
De inventarisatie van de vele activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid geeft in ieder geval overzicht en inzicht in wat er nog ontbreekt en waar mogelijkheden zijn om dit verder te versterken in de organisatie.

Veel doeners en dat is mooi

Voor Astrid was de start bij dit project een uitdaging. ‘Zoals veel nieuwelingen ervaren: even wennen aan de afkortingen en het jargon! Defensie is een mooie, grote maar ook complexe organisatie. Je hebt veel ‘doeners’, dat zie ik ook terug in de activiteiten rond duurzame inzetbaarheid. Dat is natuurlijk mooi! Belangrijk is wel dat het organisatiebeleid daarbij gelijk optrekt.’

‘Veel initiatieven rondom duurzame inzetbaarheid hebben raakvlakken met elkaar. Als je kennis deelt, is dat goed voor de kwaliteit en de efficiëntie.’

Beleidsmatig is duurzame inzetbaarheid verspreid belegd binnen de organisatie, zo legt Carmen uit. Een deel is ondergebracht bij de Defensie Gezondheidszorg Organisatie, een ander deel bij de Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD) en ook bij de krijgsmachtdelen zijn onderdelen belegd. ‘Dat zorgt voor versnippering. Wie een project opstart moet soms het wiel uitvinden. Ook rusten sommige initiatieven maar op een of twee mensen; als zij vertrekken, gaat die kennis verloren.’

Leren van elkaar

Astrid merkte in gesprekken die ze voerde dat mensen behoefte hebben aan een coördinatiepunt en graag van elkaar willen leren. ‘Veel initiatieven rondom duurzame inzetbaarheid hebben raakvlakken met elkaar. Als je kennis deelt, is dat goed voor de kwaliteit en de efficiëntie. Ook bij evaluaties kun je goed samen optrekken. Nu ontbreekt vaak de tijd voor een evaluatie. Hierin kan een coördinatiepunt ondersteunen en adviseren.’

Een ander doel van het MDIEU-project Coördinatiepunt DI in beeld is om te professionaliseren en resultaten te borgen. Carmen: ‘Verbinden van mensen en netwerken is daarbij belangrijk. Want we hebben in onze rondgang gezien dat iedereen die aan duurzame inzetbaarheid werkt, meestal een prima eigen netwerk heeft. Maar tussen die netwerken is weinig uitwisseling. En daar is juist zo veel te winnen! Vooral als je alle elementen van duurzame inzetbaarheid met elkaar verbindt: dus niet alleen vitaliteit en gezondheid, maar ook duurzaam ontwikkelen en opleiden.’

Meer kracht en impact

Op een hoger niveau, beleidsmatig samenwerken en uitwisselen van kennis en ervaringen geeft duurzame inzetbaarheid meer kracht en impact, zo is haar overtuiging. ‘De verschillende organisatieonderdelen hebben vaak hun eigen HR-onderdelen en ook een eigen cultuur. Initiatieven rond duurzame inzetbaarheid zijn daarop gericht. Logisch en dat hoeft ook niet te veranderen.’

Puzzel voor de juiste plek

Juist omdat de verschillende elementen van duurzame inzetbaarheid zijn verdeeld over de hele organisatie is het praktisch gezien een puzzel waar het Coördinatiepunt DI in beeld, beleidsmatig en organisatorisch, moet worden ondergebracht. Verschillende opties passeren de revue. De vraag voor Defensie is ook of alle thema’s van duurzame inzetbaarheid beleidsmatig bij elkaar zullen worden gebracht. Op dit moment wordt daar in de organisatie over nagedacht en ook op welke plek het Coördinatiepunt DI in beeld mogelijk kan aansluiten.

Op beleidsniveau moeten dus nog wat knopen worden doorgehakt. Astrid en Carmen realiseren zich dat dit in een grote organisatie met veel verschillende onderdelen nu eenmaal een puzzel is. Maar de uitkomst zien zij met vertrouwen tegemoet

Financiering Coördinatiepunt DI in beeld

Het Coördinatiepunt DI in beeld is gefinancierd met subsidie vanuit de MDIEU-regeling (ministerie van SZW) en cofinanciering van het ASD, in totaal voor bijna 200.000 euro. Het project sluit aan op een van de thema’s gericht op duurzame inzetbaarheid: het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap. Het project is gestart in juli 2022 en loopt tot en met april 2024.

Heb je een vraag? Of werk je bij Defensie en heb jij een goed idee voor een project?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings