25 april 2019

ESF-aanvragen goedgekeurd

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) heeft  voor drie Themaprojecten ESF-subsidie aangevraagd bij het Agentschap SZW. Het gaat om de Themaprojecten Boost, Diversiteit & Inclusiviteit en Duurzame Inzetbaarheid CLSK. Inmiddels zijn deze projecten afgerond. De subsidie voor Themaprojecten is onderverdeeld in vier beleidsthema’s die aansluiten bij de ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid.

Drie duurzame inzetbaarheidsprojecten
De drie Themaprojecten waar het ASD subsidietoekenning voor heeft gekregen, staan hieronder toegelicht. Deze focus van deze Themaprojecten ligt op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van Defensiepersoneel.

  1. Boost: dit project moet de betrokkenheid, motivatie en actiebereidheid van Defensiemedewerkers verhogen. Door het creëren van een vitale werkomgeving worden medewerkers gestimuleerd eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het project vindt plaats binnen acht operationele eenheden.
  2. Diversiteit en Inclusiviteit: het doel van dit project is om Defensiemedewerkers bewust te maken van diversiteit en inclusiviteit zodat een open en inclusieve organisatiecultuur ontstaat en medewerkers een eenheid vormen. Tijdens diverse trainingen komen diversiteit en inclusie aan de orde. Leidinggevenden kunnen daarnaast bewustwordingstrainingen volgen.
  3. Duurzaam inzetbaar CLSK: dit project bestaat uit twee pilots die aan elkaar verwant zijn. Brandweermedewerkers en loadmasters>toelichten binnen de Koninklijke Luchtmacht (CLSK) worden met de eerste pilot gemotiveerd om een gezondere leefstijl aan te nemen. De tweede pilot wijst hen op de mogelijkheden voor doorstroom en begeleiding naar vitaliteitsfuncties.

ESF-subsidie ter bevordering van duurzame inzetbaarheid

Diverse onderwijs- en ontwikkelingsfondsen en sociale partners konden tot 27 oktober 2018 subsidie aanvragen. Iedere aanvraag moet bijdragen aan een verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het doel van de ESF-subsidie is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

 

Heb je een vraag? Of werk je bij Defensie en heb jij een goed idee voor een project?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings