19 juni 2023

CMC Defensie denkt mee over MDIEU-project Coördinatiepunt DI

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op
commissievergadering van de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC)

Op 26 april was projectleider Astrid Bosma van het CAOP te gast bij de commissievergadering van de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) van Defensie om een presentatie te geven over het lopende MDIEU-project Coördinatiepunt Duurzame Inzetbaarheid in beeld. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het ASD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij Defensie zijn er vele functies en initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid van het eigen personeel. Er is echter geen centraal overzicht of coördinatiepunt van deze functies en projecten. Het MDIEU-project Coördinatiepunt Duurzame Inzetbaarheid in beeld wil activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de organisatie inzichtelijk maken. Het doel is om Defensiebreed te zorgen voor coördinatie en verbinding van duurzame inzetbaarheidstaken en –initiatieven om zo effectiviteit, kennisverspreiding en borging te bevorderen.

Rol CMC binnen Het Coördinatiepunt DI in beeld

De brede inventarisatie van deze functies en projectinitiatieven kan bijdragen aan deze coördinatie en het creëren van overzicht. Het plan van Astrid is om in samenspraak met de Defensieonderdelen in kaart te brengen hoe de coördinatie van duurzame inzetbaarheidstaken en -initiatieven, mogelijk in de vorm van een coördinatiebureau, eruit kan zien. De CMC wordt hier actief bij betrokken, gezien de belangrijke rol die de commissie heeft als het gaat om gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Over de subsidieregeling MDIEU

Het Coördinatiepunt DI in beeld is een MDIEU-project. MDIEU staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Het is een subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie kan worden ingezet voor initiatieven om werknemers gezond en vitaal aan het werk te houden tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Deze subsidieregeling loopt van 2021 tot en met 2025. Meer over MDIEU lees je op onze FAQ-pagina. Op dit moment lopen er binnen Defensie zes MDIEU-projecten gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Het ASD is cofinancier voor deze zes projecten; bekijk ze op de project-pagina.

Heb je een vraag? Of werk je bij Defensie en heb jij een goed idee voor een project?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings