Privacyverklaring

 

Vragen? Neem gerust contact op!

Contact

Om diensten voor je te kunnen uitvoeren, heeft het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie gegevens van je nodig. Dit zijn zogenoemde persoonsgegevens, zoals jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. Net als jij, vinden wij het belangrijk dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we gegevens verwerken. Deze afspraken staan in de privacyverklaring op deze pagina. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • Iedereen die onze bijeenkomsten en/of trainingen bezoekt.
 • Iedereen met wie wij contact hebben.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Je geeft jouw gegevens zelf aan het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie. Meestal is dat op het moment dat jij je, bijvoorbeeld d.m.v. van het invullen van een formulier, inschrijft voor een nieuwsbrief of training, maar soms is dat ook via telefonisch contact.

Categorieën persoonsgegevens

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia, bijvoorbeeld naam, geslacht, functie, gegevens werkgever, (zakelijk mobiel) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres.
 • E-mailvoorkeuren, bijvoorbeeld of jij je hebt aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief en/of overige mailingen.
 • Aanmeldgegevens voor bijeenkomsten.
 • Interactiegegevens, bijvoorbeeld het IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s je bezoekt op onze website of contact met de klantenservice.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.
 • Om je tijdig en correct te informeren over onze dienstverlening via verschillende communicatiekanalen.
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van onderstaande rechtsgrond:

 • Je hebt als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden. Je mag jouw toestemming intrekken. De manier waarop je dit kunt doen, wordt aangegeven bij het geven van specifieke toestemming.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie hen voorschrijft.

Cookies

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer je onze website raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het websitegebruik voor de websitebezoeker. Lees meer over cookies in onze cookie-policy.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens met een doel (zie het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen). En we bewaren jouw gegevens zo lang we deze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de Nederlandse wet.

Beveiliging

Jouw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Wij hebben passende maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie bekeken worden.

Jouw rechten

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb je onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht:

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.

Recht op correctie van gegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien je vaststelt dat jouw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heb je het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als je vaststelt dat de gegevens die wij van jou verwerken niet compleet zijn.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die je zelf aan ons verstrekt hebt en die over jezelf gaan.

Het recht op verwijdering

Je kunt aan ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Je kunt alleen gebruikmaken van dit recht indien:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt.
 • Je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is).
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten gewist worden op basis van de Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie van het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie. Ook heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:

 • Je stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ter discussie.
 • De verwerking van jouw gegevens is onrechtmatig en je wilt dat jouw persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij er alleen sprake is van opslag van gegevens.
 • Je toestemming hebt gegeven.
 • Verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Op welke manier kun je gebruikmaken van jouw rechten?

Een verzoek voor het gebruikmaken van een recht kun je indienen via info@stichtingasd.nl. Wij verwerken jouw verzoek binnen vier weken.

Recht van bezwaar

Maak je bezwaar tegen de (manier van) verwerking van jouw persoonsgegevens door het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie? Neem dan contact met ons op via info@stichtingasd.nl. Blijf je het oneens met ons? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met jouw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Telefoonnummer: 06 12 44 24 38
E-mailadres: info@stichtingasd.nl

Wijzigingen

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 11 februari 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings