Coördinatiepunt Duurzame Inzetbaarheid (DI) in beeld

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op

Binnen Defensie wordt al veel gedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar het ontbreekt aan voldoende overzicht en coördinatie, zo bleek onder andere uit de sectoranalyse die het ASD heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Panteia.

Een betere coördinatie en een beter overzicht van de verschillende duurzame inzetbaarheidsinitiatieven en de connectie ertussen kan de effectiviteit van die activiteiten en het lerend vermogen van de organisatie versterken.

Door meer samenhang en afstemming krijgt duurzame inzetbaarheid meer impact

Doel en activiteiten van DI in beeld

Het coördinatiepunt DI in beeld wil inzichtelijk maken welke activiteiten er op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de organisatie plaatsvinden. Ook moet duidelijk worden wat er ontbreekt en waar behoeftes en mogelijkheden liggen om duurzame inzetbaarheid verder te verbeteren. DI in beeld richt zich verder op kennisverspreiding en samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen. Door te zorgen voor meer samenhang en afstemming krijgen activiteiten voor gezond, veilig en vitaal werken of een betere balans tussen werk en privé meer impact. Daarnaast wil het coördinatiepunt DI in beeld succesvolle activiteiten borgen en goede voorbeelden organisatiebreed verspreiden.

DI in beeld richt zich zowel op Defensiemedewerkers die gebruik (willen) maken van duurzame inzetbaarheidsinitiatieven als op leidinggevenden. Ook bestaande DI-initiatiefnemers binnen de organisatie behoren tot de doelgroep.

Een online platform vormt de basis om alle initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken. DI in beeld maakt verbinding tussen de verschillende organisatieonderdelen en initiatiefnemers. Door samenwerking en kennisdeling via het platform kunnen zij meer samenhang bereiken en initiatieven sneller uitbreiden binnen de organisatie.

MDIEU-subsidie voor het Coördinatiepunt DI in beeld

Dit project is gefinancierd met subsidie vanuit de MDIEU-regeling en cofinanciering van het ASD. Het project sluit aan op een van de thema’s gericht op van Duurzame Inzetbaarheid: het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap. Het project start in juli 2022 en loopt tot en met eind augustus 2023.

Heb je een vraag? Of werk je bij Defensie en heb jij een goed idee voor een project?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings