Duurzame inzetbaarheid CLSK

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op

De doelstelling van het project Duurzame inzetbaarheid CSLK is brandweermedewerkers en loadmasters (medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beladen en ontladen van transporthelikopters en -vliegtuigen) binnen de Koninklijke Luchtmacht (CLSK) te motiveren om een gezonde leefstijl te volgen en hen inzichten te geven in vitaliteit.

Door verhoging van de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag naar 62 jaar neemt het aantal problemen met fysieke inzetbaarheid namelijk toe. Gezonde voeding, bewegen, slapen en mentale kracht zijn belangrijke onderdelen voor het aanmeten van een gezonde leefstijl. Zo kunnen medewerkers met plezier duurzaam blijven werken. Een ander speerpunt is om mensen bewust te maken van de mogelijkheden voor doorstroom en begeleiding naar zogeheten vitaliteitsfuncties. In dit project zijn een tweetal pilots ontwikkeld: Fit op functie en Duurzame doorstroom.

Pilot Fit op functie

De pilot Fit op functie richt zich op circa 300 brandweermedewerkers en 110 loadmasters bij CLSK. Het doel is hen te stimuleren actie te ondernemen om hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Daarvoor wordt een vitaliteitsprogramma ontwikkeld dat handvatten en tools aanreikt voor gezonde voeding, voldoende slaap en beweging.
Het programma bestaat uit workshops en bijeenkomsten voor alle brandweermedewerkers en loadmasters. Verder komt er een module Duurzame Inzetbaarheid in de (on)boardingapp en wordt een effectmeting gedaan bij een deel van de doelgroep. De workshops op de werklocaties maken medewerkers bewust van het belang van een goede leefstijl (voeding, slaap, beweging en mentale kracht) voor de eigen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zo krijgen zij inzicht in wat vitaliteit doet met het werkvermogen en de employability. Meer eigen verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat zij zich meer bewust worden van het belang om gezond en vitaal aan het werk te kunnen blijven.

Duurzame doorstroom naar de vitaliteitsfuncties 

Pilot Duurzame doorstroom

De pilot Duurzame doorstroom richt zich op de risicogroep van circa 75 brandweermedewerkers vanaf 45 jaar uit de doelgroep van Fit op functie. De pilot wil hen voorbereiden op duurzame doorstroom naar de zogeheten vitaliteitsfuncties. Door meer bewustwording en draagvlak te creëren kunnen zij zich beter oriënteren op hun persoonlijke ontwikkeling en een tweede loopbaan.
Een loopbaanbegeleider voert met elke medewerker een mid-career bewustwordingsgesprek. Samen bespreken zij het belang van de eigen duurzame inzetbaarheid. De wensen en mogelijkheden van de medewerker voor de verdere loopbaan komen aan de orde. In het gesprek wordt ook ingegaan op mogelijkheden voor om- of bijscholing voor doorstroming naar een andere functie.

Planning en resultaat

Als gevolg van gewijzigde inzichten en het niet realiseerbaar blijken van enkele onderdelen, in combinatie met Coronamaatregelen, is de pilot Fit op functie begin 2020 gestopt. In afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het projectplan aangepast en is de activiteit Ontwikkeling van een online vitaliteitsplatform aan het project toegevoegd. Om de aandacht en zichtbaarheid voor het vitaliteitsplatform te vergroten is een Vitaliteitsbox beschikbaar gesteld aan alle CLSK-medewerkers. Deze maakt medewerkers bewust van de tools die de organisatie aanbiedt om aan vitaliteit te werken en de mogelijkheden en vaardigheden die zij zelf hebben om hier actief mee aan de slag te gaan.
In de pilot Duurzame doorstroom hebben loopbaanbegeleiders mid-career bewustwordings- en loopbaangesprekken voorbereid en begeleid, is er bemiddeld bij werkstages, zijn medewerkers gecoacht en is er een themadag voor de loopbaanbegeleiders ontwikkeld. Loopbaanbegeleiders binnen CLSK hebben mid-career bewustwordingsgesprekken gevoerd met de brandweermedewerkers van 45 jaar en ouder. Ook zijn er functies gelabeld als zogenoemde vitaliteitsfuncties. Voor het coachen van medewerkers zijn diverse tools ontwikkeld in het kader van vitaliteit. Door aansluiting met het Defensiebrede beleid is de pilot Duurzame doorstroom als zelfstandige pilot binnen CLSK eind 2019 gestopt.

ESF-subsidie voor het project Duurzame Inzetbaarheid CLSK

Dit project is gefinancierd met subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds + (ESF) en cofinanciering van het ASD. Het project sluit aan op een van de thema’s gericht op Duurzame Inzetbaarheid: het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken.

Meer over ESF

Thema-subsidie

Het ASD wil met Thema-subsidies vernieuwende ideeën mogelijk maken. Heb jij een goed en vernieuwend idee waar nog niet eerder subsidie voor is aangevraagd?

Heb je een vraag? Of werk je bij Defensie en heb jij een goed idee voor een project?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings