Oordeelvrij communiceren

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op
Briefje aan waslijn met Hello en smiley

De training Oordeelvrij communiceren helpt Defensiemedewerkers om elkaars unieke kwaliteiten te zien en waarderen. Het project richt zich niet alleen op leidinggevenden en HR-medewerkers, maar ook op onderofficieren en manschappen. De training draagt bij aan een sociaal veilige werkomgeving waarin ruimte is voor diversiteit en inclusiviteit. Leren de waardevolle verschillen tussen mensen te herkennen, erkennen en te benutten is niet alleen belangrijk voor de organisatiecultuur. Het is ook noodzakelijk om de wereldwijde taak van Defensie goed te kunnen uitvoeren.

Briefje aan waslijn met Hello en smiley

Diversiteit en inclusiviteit is geen hype, maar noodzaak om goed werkgeverschap te vervullen.

Aanleiding: een sociaal veilige werkomgeving met ruimte voor diversiteit en inclusiviteit

Om als Defensie goed werkgeverschap te vervullen voor het zittend personeel en een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuw personeel is het noodzakelijk om te zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving waarin ruimte is voor diversiteit en inclusiviteit. Ook de complexe taak van Defensie, ‘Beschermen wat ons dierbaar is’ in een wereldwijde context, vraagt om een personeelsbestand met een grote diversiteit. Niet alleen wat persoonlijkheid betreft, maar ook qua achtergrond, ervaring en kwaliteiten.

Oordeelvrij communiceren draagt ook bij aan organisatiecultuur

Om teams binnen de organisatie te ondersteunen om elkaars unieke kwaliteiten te zien en waarderen zijn diverse trainingstrajecten gestart. Een belangrijke basis hiervoor wordt gevormd door de organisatiecultuur waarin de waardevolle verschillen tussen mensen worden herkend, erkend en optimaal benut. Dat is een cultuur waarin mensen elkaar zonder oordeel tegemoet treden en zij nieuwsgierig zijn naar de bijdrage van de ander aan het geheel.

Training van teams om elkaars kwaliteiten te zien en waarderen

De training Oordeelvrij communiceren maakt deelnemers bewust van hun eigen, vaak onbewuste gedrag dat mensen buitensluit. Met meer kennis en vaardigheden van Oordeelvrij communiceren ontstaat een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Oprecht luisteren naar de ander versterkt de relatie met de ander.

De training is gebaseerd op de Gordon-methode, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon. Uitgangspunt is een communicatiemethode die gericht is op luisteren naar de ander en duidelijk communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect. Respect voor elkaars mening en behoefte staan centraal.

Om de gewenste cultuurverandering te realiseren richt het project zich in eerste instantie op leidinggevenden en HR-medewerkers (train de trainers). De training is daarnaast ook gericht op onderofficieren en manschappen en overige medewerkers die aangeven er in hun ontwikkeling aan toe te zijn. Voor een goede borging in de organisatie wordt een bureau Oordeelvrij communiceren ingericht. Verder krijgt de training een plek in het curriculum van Defensie-opleidingscentra en in de verschillende ‘onboardingsprogramma’s’ voor nieuwe medewerkers.

Thema-subsidie

Het ASD heeft het project Oordeelvrij communiceren een thema-subsidie toegekend van ruim 780.000 euro. Het project sluit aan op thema’s van duurzame inzetbaarheid zoals het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap en het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden van Defensiemedewerkers. Het project start in 2023 en heeft een looptijd van drie jaar.

Heb je een vraag? Of werk je bij Defensie en heb jij een goed idee voor een project?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings