Sectorplan Defensie en Politie

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op

De Nationale Politie en Defensie behoren tot de grootste werkgevers in Nederland. Vanuit die positie vervullen zij graag een rol in het creëren en behouden van werkgelegenheid. Voor een groot deel treden de Nationale Politie en Defensie in gezamenlijk werkveld op en worden zij geconfronteerd met vergelijkbare arbeidsmarktknelpunten. In een gezamenlijk sectorplan staan de maatregelen waarmee deze arbeidsmarktdilemma’s binnen de sectoren opgelost kunnen worden.

Gezamenlijk werkveld

Defensie en de Nationale Politie worden vaak geconfronteerd met vergelijkbare arbeidsmarktdilemma’s. Het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de werknemersorganisaties hebben om die reden gezamenlijk één sectorplan opgesteld met defensie- en politie-specifieke maatregelen. Het sectorplan sluit aan bij de beleidsthema’s zoals het stimuleren van arbeidsmobiliteit van en ontwikkelmogelijkheden voor Defensiemedewerkers. Het ASD was als A&O-fonds medeverantwoordelijk voor het aanvragen van ESF-subsidie.

Het doel

Het doel van dit sectorplan is extra stimulans geven aan de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij Defensie en de Nationale Politie. Het strategisch personeelsbeleid in beide organisaties is gericht op duurzaam inzetbare werknemers binnen en buiten de organisatie en zet in op goed werkgeverschap. Het sectorplan bestaat uit het versterken van bestaande initiatieven binnen de eigen sector en een aantal gezamenlijke projecten (daar waar de samenwerking voor beide partijen een meerwaarde oplevert). Het aanstellen van liaisonfunctionarissen is bedoeld om de beoogde doelen te realiseren.

Versterking bestaande initiatieven

De belangrijkste initiatieven van het sectorplan:

  • 160 werknemers omscholen voor technische functies bij Defensie.
  • 200 jongeren zonder startkwalificatie de kans geven om in te stromen; dit is een pilot met een voorschakeltraject binnen Defensie voor 200 jongeren zonder startkwalificatie.
  • Waarderings- en valideringsonderzoek van militaire opleidingen in vergelijking met reguliere opleidingen.
  • 3200 werknemers krijgen in het kader van duurzame inzetbaarheid scholing om hun mobiliteit en hun kansen op de arbeidsmarkt zowel binnen als buiten Defensie te vergroten.

Resultaten

In totaal hebben 1.853 werknemers opleidingsactiviteiten gevolgd binnen het sectorplan. Hiervan hebben 1.574 Defensiemedewerkers een mbo-opleiding op niveau 2-4 gevolgd. Daarnaast hebben 279 mbo-leerlingen praktijkervaring opgedaan. Verder zijn er 95 waarderings- en valideringsonderzoeken uitgevoerd, twee externe vergelijkingsonderzoeken van de opleidingen Nationale Politie en Defensie uitgevoerd en drie rapportages opgeleverd door de werkgroepen binnen het sectorplan.

Heb je een vraag? Of werk je bij Defensie en heb jij een goed idee voor een project?

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings