Over de Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD)
 

Vragen?

Neem contact met ons op

Contact opnemen

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) initieert, coördineert en stimuleert vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid en scholingsbeleid van de sector Defensie. Wij verstrekken subsidies voor projecten die bijdragen aan duurzaam en gezond werken. Verder delen we inspirerende praktijkvoorbeelden op deze website.

Opgericht in 1995

De Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) is in 1995 opgericht als samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel. Doel was om (Europese) subsidie te kunnen aanvragen voor Defensiemedewerkers inzake (om)scholingsprojecten en beroepsopleidingen. Daardoor kon meer personeel worden opgeleid en omgeschoold dan het Defensiebudget normaliter mogelijk zou maken.

Onze visie

Het ASD heeft een bredere insteek gekregen om bij te dragen aan scholing, werkgelegenheid en een goed werkende arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk dat Defensie over de volle breedte een aantrekkelijke werkgever is met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers. Dat vraagt blijvende aandacht voor en investering in mensen. Uitgangspunt is een gelijkwaardige arbeidsrelatie, waarbij zowel medewerker als werkgever verantwoordelijkheid dragen. Het gaat kortom om ‘goed medewerkerschap en goed werkgeverschap’.

Als Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds heeft het ASD drie taken:

  1. Medewerkers van Defensie informeren over verschillende subsidiemogelijkheden en ondersteunen bij hun subsidieaanvraag.
  2. Het financieren van initiatieven die bijdragen aan de doelstelling.
  3. Informatie en kennis delen over subsidies en inspiratie bieden door te publiceren over goede praktijkvoorbeelden en resultaten van projecten.

Het ASD vraagt ook zélf subsidie aan: ESF en MDIEU

Het ASD heeft meerdere malen subsidieaanvragen ingediend bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat mede mogelijk is gemaakt door de Europese Unie en beschikbaar wordt gesteld aan de sector Defensie. Op nationaal niveau stellen ministeries ook verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Zo heeft het fonds in 2021 een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling MDIEU.

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Het ASD verstrekt subsidies aan de sector Defensie vanuit de MDIEU-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze maatregel is in 2021 van start is gegaan. De doelstelling van deze subsidieregeling is werkenden gemotiveerd, gezond en productief te houden, zodat zij betaald werk kunnen verrichten tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; ook degenen die zwaar werk verrichten. De subsidie geldt zowel voor nieuwe projecten gericht op duurzame inzetbaarheid (DI) als voor het verder ontwikkelen, intensiveren of monitoren van bestaande initiatieven gericht op DI. In totaal is er tussen 2021 en 2025 een bedrag van 964 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectoren om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden te faciliteren via de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Lees meer in de factsheet MDIEU-regeling Defensiebreed.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Ook uit fondsen van het Europees Sociaal Fonds (‘ESF+’) verstrekt het ASD subsidie aan de sector Defensie. Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings