Bestuursleden van het ASD
 

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op

Neem contact op

Het bestuur

Het bestuur van het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) bestaat uit twaalf bestuursleden, waarvan acht vertegenwoordigers vanuit het ministerie van Defensie en vier vertegenwoordigers vanuit de vakcentrales van overheidspersoneel. De werkgeversleden worden benoemd door de minister van Defensie. De werknemersleden worden benoemd door de centrales. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris-penningsmeester van het ASD. Het secretariaat van het ASD wordt verzorgd door het CAOP.

Bestuursleden werkgevers­vertegen­woordiging

Mw. T. Huisman – De Kort

Voorzitter ASD

namens de Staatssecretaris van het ministerie van Defensie

Mw. T. den Heeten

Vertegenwoordiger

namens de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie

Dhr. S.J.C. Nommensen

Vertegenwoordiger

namens het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)

Dhr. J.W. Ganzevles

Vertegenwoordiger

namens het Commando Landstrijdkrachten (CLAS)

Mw. I. Wiegman

Vertegenwoordiger

namens het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Vacature vacant

 

namens het Commando Materieel en IT (COMMIT)

Mw. A. Haijer-Kemler

Vertegenwoordiger

namens het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)

Dhr. D. Koolstra

Vertegenwoordiger

namens het Commando Koninklijke Marechaussee (KMar)

Plaatsvervangende bestuursleden

Mw. M. van der Krogt
Plaatsvervangend voorzitter ASD
namens de staatssecretaris van het ministerie van Defensie

Dhr. T. van Leeuwen
Plaatsvervangend bestuurslid
namens het Commando Landstrijdkrachten (CLAS)

Mw. R. Hoek-Vergaij
Plaatsvervangend bestuurslid
namens het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)

Mw. A. Talma-Van Dam
Plaatsvervangend bestuurslid
namens het Commando Koninklijke Marechaussee (KMar)

Bestuursleden werknemers­vertegen­woordiging

Dhr. J.J.H. van Hulsen

Secretaris-penningmeester

Vertegenwoordiger
namens het Ambtenarencentrum (AC)

Kenneth Lelieveld

Dhr. K. Lelieveld

Vertegenwoordiger

namens de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF)

Dhr. R. Bergsma

Vertegenwoordiger

namens de Algemene Centrale voor Overheidspersoneel (ACOP)

Dhr. S.A. Hop

Vertegenwoordiger

namens de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP)

Plaatsvervangende leden

Dhr. E. Westermeijer
Plaatsvervangend lid
namens het Ambtenarencentrum (AC)

Mw. A. Oosting-Clock
Plaatsvervangend lid
namens de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF)

Dhr. R. Schilperoort
Plaatsvervangend lid
namens de Algemene Centrale voor Overheidspersoneel (ACOP)

Mw. N. van Ginkel
Plaatsvervangend lid
namens de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP)

CAOP – Fondsmanager

Mw. L.A. van der Est

Secretaris

namens het CAOP

CAOP

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings